SMART BUSINESS STUDENT

SMART BUSINESS STUDENT


IPA S.A lansează proiectul "Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale pentru înființarea de întreprinderi competitive-SMART BUSINESS STUDENT", având ca arie de implementare Regiunea Centru (judetele: Brașov, Sibiu, Mureș, Harghita, Covasna, Alba), Regiunea Sud-Vest Oltenia (județul Gorj), Regiunea Sud-Est ( județul Constanța).  Contract: POCU/829/6/13/140848
 
Obiectivul general: 
Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de munca urmare a accesului la activități de învățare, la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

Obiective specifice:
1.Sprijin în incurajarea și promovarea culturii antreprenoriale, a ocupării pe cont propriu pentru un număr de 360 de studenți (ISCED 5-7)
2.Acordarea de sprijin financiar sub forma micro-granturilor pentru înființarea unei afaceri în aria de implementare a proiectului;
3.Sustenabilitatea afacerilor finantate;
 
Grup țintă eligibil:
-Studenți masteranzi (anul II-VI);
-Doctoranzi în ciclul de studii universitare;
-Cursanți(ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior);
Va așteptăm alături de noi!
 
Înscrie-te în proiect şi vom fi alături de tine pe tot parcursul participarii.

 Activităţile proiectului sunt GRATUITE, fiind finanţate din fonduri europene şi constau în:
 
1. Demararea unui curs de competente antreprenoriale cu 360 de studenti pentru conceperea planului de afaceri şi obţinerea certificatului de competente antreprenoriale;
2. Dezvoltarea planului de afaceri cu bugetul aferent perioadei de implementare; 
3. Jurizarea concursului de planuri de afaceri. Cele mai bune 24  de idei vor fi finanţate cu câte 54.000 de Euro;
4. Antreprenorii vor fi sprijiniţi si pentru înfiinţarea firmei;
5. Tipuri de cheltuieli eligibile: echipamente, materiale şi materii prime, chirii, salarii, servicii externalizate, etc;
6. Perioada de monitorizare: 18 luni (12 luni implementare + 6 luni sustenabilitate);
7. Număr de locuri de munca create: 3 locuri de munca/întreprindere finanţata pentru o perioadă de 18 luni. 
Perioada de înscriere: Incepand din IANUARIE 2022 – pana la epuizarea locurilor.
Cursurile au o durata de 42 de ore si se deruleaza online. Prima grupa de curs va incepe in 15 ianuarie, iar ultima grupa in luna Aprilie 2022.

Grupul tinta este constituit din 360 de studenti: licenta, masterat si program de doctorat. 
Studentii din anul I de licenta nu pot participa la activitatile proiectului.

Acte necesare pentru inscriere:
- buletin cu domiciliul sau rezindenta in cele 8 judete. De ex: un student la Cluj sau la București cu domiciliul in regiunea de implementare a proiectului (cele 8 judete), este eligibil pentru activitatile cursului. 
- certificat de nastere;
- certificat de casatorie;
- adeverinta de student eliberata de catre universitate in cadrul careia este specificat anul de studiu.

Nu exista limita de varsta, in cadrul programului pot participa si studenti incadrati la distanta.
Din totalul de 360 de studenti, minim 40 de studenti sunt din zona rurala, iar 7 studenti sunt de etnie rroma.

Pentru intrebari/inscriere - 0755531266 (telefon+whatsapp) Alex Belciu

Alte sugestii

Chestionar privind mobilitatea urbană
Ioana Tocoaie, expoziție de pictură la Muzeul Brukenthal din Sibiu
Ateliere de teatru și percuție
„Ultimul mesaj al lui George Lazăr: Amintește-ți că vei muri!”
Controale și sancțiuni la Mârșa