Controale și sancțiuni la Mârșa

Controale și sancțiuni la Mârșa


Sancțiunile și măsurile dispuse în cazul depozitului de gunoi de la Mârșa
___________________
Ca urmare a informațiilor apărute în mass - media locală și pe rețelele sociale despre depozitul de gunoi din localitatea Mârșa, pentru o corectă informare a opiniei publice, facem următoarele precizări.
Încă din data de 04.09.2023, primarul orașului Avrig, Adrian David, a făcut o primă sesizare către Garda de Mediu, împotriva SC Unitrans SRL, după ce, în 31.08.2023, reprezentații administrației publice locale, cu atribuții în domeniul protecției mediului, au întocmit un proces verbal de constatare privind identificarea depozitului de deșeuri și lipsa unei autorizații emisă de autorităţile pentru protecţia mediului iar Serviciul de Poliție Locală Avrig a sancționat societatea, conform art. 12 lit. b) din HCL nr. 64/2019, cu amenda maximă de 2500 de lei, pentru depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor.  
Sesizarea transmisă Gărzii de Mediu a vizat desfăşurarea activităţilor existente precum şi începerea activităţilor noi, cu posibil impact semnificativ asupra mediului, funcţionarea fără autorizaţie de mediu și faptul că titularul activităţii are obligaţia de a informa autorităţile publice teritoriale competente pentru protecţia mediului cu privire la rezultatele automonitorizării emisiilor de poluanţi reglementaţi, precum şi cu privire la accidente sau pericolele de accidente. 
Astfel, s-a solicitat verificarea și sancționarea conform prevederilor legale, a activității operatorului economic, din punct de vedere al prevederilor în domeniul protecției mediului și luarea măsurilor care se impun în această situație.
În data de 15.09.2023, Garda de Mediu a răspuns sesizării, confirmând existența depozitului de deșeuri, în urma verificărilor efectuate în teren și faptul că operatorul economic nu deține autorizație de mediu emisă în condițiile legii. Societatea a fost sancționată cu amendă contravențională în valoare de 40.000 de lei, s-a interzis colectarea/depozitarea de deșeuri pe amplasament până la obținerea actului de reglementare emis de APM Sibiu și s-a dispus valorificarea/eliminarea întregului stoc de deșeuri nepericuloase deținute pe amplamasentul din Mârșa.
Ulterior, în data de 13.11.2023, primarul Adrian David a transmis o nouă sesizare, în care a informat Garda de Mediu că operatorul economic nu s-a conformat și a cerut clarificări privind procesul de emitere a autorizației de mediu și privind activitatea societății. De asemenea, a cerut efectuarea unor noi controale, în baza OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, pentru a evita depozitarea ilegală a deșeurilor.
“Noi nu am eliberat autorizație de funcționare pentru acest operator economic. Societatea Unitrans SRL a făcut obiectul verificărilor efectuate de serviciile responsabile din cadrul Primăriei orașului Avrig, respectiv Serviciul Public de Poliție Locală Avrig, Serviciul Urbanism și Amenajare Teritoriu, încă din data de 01.08.2023. (vezi foto) În urma acestora, au fost înregistrate 3 procese verbale de constatare, respectiv 6 procese verbale de sancționare a contravențiilor, însumând 13.000 de lei, la care se adaugă amenda de 40.000 de lei, aplicată de Garda de Mediu. Vom continua controalele și verificările, pentru a ne asigura că societatea respectă măsurile impuse de autoritățile de mediu. Afirmațiile publice că închidem ochii în fața neregulilor sau că nu luăm măsuri, sunt de natură să dezinformeze și să inducă în eroare opinia publică”, declară Adrian David, primarul orașului Avrig.

Alte sugestii

Chestionar privind mobilitatea urbană
Ioana Tocoaie, expoziție de pictură la Muzeul Brukenthal din Sibiu
Ateliere de teatru și percuție
„Ultimul mesaj al lui George Lazăr: Amintește-ți că vei muri!”
Nunta de aur