Se primesc cereri pentru pășunat

Se primesc cereri pentru pășunat


ANUNȚ
________
În conformitate cu prevederile HCL nr.26/2022 privind închirierea pășunilor proprietate privată a orașului Avrig, în perioada 18.02.2022 - 03.03.2022 (inclusiv), deținătorii de animale, persoane fizice/juridice, care au domiciliul/sediul pe teritoriul UAT Avrig, pot depune cereri pentru atribuire directă prin închiriere a pășunii proprietate privată a orașului Avrig.

Acte necesare:

Persoană fizică: 
- copie CI/BI;  
- dovada din care să reiasă că ofertantul figurează înregistrat în Registrul Agricol al orașului Avrig, pentru fiecare localitate și ce efectiv de animale deține, în original (adeverință Registrul Agricol);
- adeverință eliberată de medicul veterinar, din care să rezulte numărul, specia de animale, vârsta acestora, după caz, și care sunt înregistrate în RNE;
- Certificatul fiscal privind achitarea la zi a taxelor, impozitelor locale și a altor creanțe bugetare sau extrabugetare la Primăria orașului Avrig (fără nicio datorie la bugetul local).  

Persoană juridică/Formă asociativă:

- copie de pe statut;  
- copie a certificatului de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerțului, ANAF, după caz; 
- adeverință eliberată de medicul veterinar, din care să rezulte numărul, specia de animale, vârsta acestora, după caz, și care sunt înregistrate în RNE;
- lista cu copiile de pe cardurile de exploataţie din Registrul Naţional al Exploataţiilor a membrilor asociaţiei;  
- copie de pe certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, după caz;
- Certificatul fiscal privind achitarea la zi a taxelor, impozitelor locale și a altor creanțe bugetare sau extrabugetare la Primăria orașului Avrig (fără nicio datorie la bugetul local).  
În cazul asocierii fără formă juridică se vor anexa toate documentele prevăzute pentru persoana fizică, pentru fiecare presoană a asocierii în parte.
Pot depune cerere doar crescătorii de animale care dețin cel puțin 10 bovine sau 50 de ovine.

Alte sugestii

Chestionar privind mobilitatea urbană
Ioana Tocoaie, expoziție de pictură la Muzeul Brukenthal din Sibiu
Ateliere de teatru și percuție
„Ultimul mesaj al lui George Lazăr: Amintește-ți că vei muri!”
Controale și sancțiuni la Mârșa