Consultare publică impozite și taxe

Consultare publică impozite și taxe


 
ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ
___________
În conformitate cu dispozițiile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al orașului Avrig, aducem la cunoștință publică faptul că a fost inițiat proiectul de hotărâre privind taxele și impozitele locale pe anul 2023, care urmează a fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului local al orașului Avrig.
Proiectul de buget poate fi consultat:
- Pe pagina de internet a Primăriei orașului Avrig, la adresa https://primaria-avrig.ro/categorie/noutati/stiri/;
- La sediul Primăriei orașului Avrig din str. Ghe. Lazăr, nr. 10 (panoul de afișaj / Registratură);

Proiectul de hotărâre poate fi obţinut în copie, pe bază de cerere depusă la Centrul de Informare pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice (Registratură) sau prin solicitare scrisă transmisă pe adresa de poștă electronică office@primaria-avrig.ro.
Propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de buget supus consultării publice se pot transmite până la data de 15 Decembrie 2022:
- ca mesaj în format electronic (prin poștă electronică la adresa office@primaria-avrig.ro;
- prin poștă pe adresa: str. Gh. Lazăr, nr. 10, Avrig, jud. Sibiu;
- la sediul instituției, Centrul de Informare pentru Cetățeni și Relații Publice (Registratură), str. Gh. Lazăr, nr. 10.

Așteptăm cu interes poziția dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum și propunerile sau observațiile dumneavoastră care vor purta mențiunea: „Propuneri pentru proiectul de hotărâre privind taxele și impozitele locale pe anul 2023”.
Propunerile transmise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la adresa:
Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
În data de 14.12.2022, va fi organizată o dezbatere publică online, pe platforma Zoom. Link-ul de conectare va fi comunicat ulterior.
Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele numere de telefon: 0269/523101, fax: 0269524401 și pe e-mail: office@primaria-avrig.ro. 

Alte sugestii

Chestionar privind mobilitatea urbană
Ioana Tocoaie, expoziție de pictură la Muzeul Brukenthal din Sibiu
Ateliere de teatru și percuție
„Ultimul mesaj al lui George Lazăr: Amintește-ți că vei muri!”
Controale și sancțiuni la Mârșa