Consultare publică taxe și impozite locale

Consultare publică taxe și impozite locale


ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ 
_______________
În conformitate cu dispozițiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al orașului Avrig, aducem la cunoștință publică faptul că a fost inițiat proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022, care urmează a fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului local al orașului Avrig.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- Pe pagina de Internet a Primăriei orașului Avrig, la adresa https://primaria-avrig.ro/.../informarea-in-prealabil.../ (secțiunea Monitorul Oficial Local);
- La sediul Primăriei orașului Avrig din str. Gh. Lazăr, nr. 10 (panoul de afișaj)
Proiectul de hotărâre poate fi obţinut în copie, pe bază de cerere depusă la Centrul de Informare pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice (Registratură) sau prin solicitare scrisă transmisă pe adresa de poștă electronică office@primaria-avrig.ro. 
Propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice se pot transmite până la data de 25 noiembrie 2021: 
- ca mesaj în format electronic (prin poștă electronică la adresa office@primaria-avrig.ro;
- prin poștă pe adresa: str. Gh. Lazăr, nr. 10, Avrig, jud. Sibiu;
- la sediul instituției, Centrul de Informare pentru Cetățeni și Relații Publice (Registratură), str. Gh. Lazăr, nr. 10.
Așteptăm cu interes poziția dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum și propunerile sau observațiile dumneavoastră care vor purta mențiunea: „Propuneri privind dezbaterea proiectului de hotărâre hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022”.
Propunerile transmise vor fi publicate pe pagina de Internet a instituției, la adresa: https://primaria-avrig.ro/.../registrul-pentru.../
Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public un proiect de hotărâre, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică până la data de 25 noiembrie 2021. 
Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele nr. de telefon: 0269/523101, fax: 0269524401, e-mail: office@primaria-avrig.ro, persoană de contact: Ianoș Simona Gabriela, inspector Compartimentul Administrație Publică locală și Monitorizare Proceduri Administrative.

Alte sugestii

Chestionar privind mobilitatea urbană
Ioana Tocoaie, expoziție de pictură la Muzeul Brukenthal din Sibiu
Ateliere de teatru și percuție
„Ultimul mesaj al lui George Lazăr: Amintește-ți că vei muri!”
Controale și sancțiuni la Mârșa