Anunț consultare publică


ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ
_____________
În conformitate cu dispozițiile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al orașului Avrig, aducem la cunoștință publică faptul că a fost inițiat proiectul bugetului local al orașului Avrig pe anul 2022, care urmează a fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului local al orașului Avrig.
Proiectul de buget poate fi consultat:

- Pe pagina de internet a Primăriei orașului Avrig, la adresa https://primariaavrig.ro/.../informarea-in-prealabil-din.../ (secțiunea Monitorul
Oficial Local);
- La sediul Primăriei orașului Avrig din str. Gh. Lazăr, nr. 10 (panoul de afișaj /Registratură);
Proiectul de hotărâre poate fi obţinut în copie, pe bază de cerere depusă la Centrul de Informare pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice (Registratură) sau prin solicitare scrisă transmisă pe adresa de poștă electronică office@primaria-avrig.ro.

Propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de buget supus consultării publice se pot transmite până la data de 02 Februarie 2022:

- ca mesaj în format electronic (prin poștă electronică la adresa office@primaria-avrig.ro;
- prin poștă pe adresa: str. Gh. Lazăr, nr. 10, Avrig, jud. Sibiu;
- la sediul instituției, Centrul de Informare pentru Cetățeni și Relații Publice (Registratură), Str. Gh. Lazăr, nr. 10.

Așteptăm cu interes poziția dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum și propunerile sau observațiile dumneavoastră care vor purta mențiunea: „Propuneri privind aprobarea bugetului local al orașului Avrig pe anul 2022”.

Propunerile transmise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la adresa:

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public un proiect de hotărâre, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică până la data de 02 Februarie 2022.
Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele nr. de telefon: 0269/523101, fax: 0269524401, e-mail: office@primaria-avrig.

Alte sugestii

Militari americani în vizită la Avrig
1 Decembrie, la Avrig
Masă la școală pentru încă 570 de copii avrigeni
Cursuri gratuite de ajutor de bucătar
Acces gratuit pe terenul mic de fotbal din Avrig