Autorizații circulație în Avrig

Autorizații circulație în Avrig


       Accesul și circulația vehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 to este 
interzis, cu excepţia vehiculelor sau a ansamblurilor de vehicule care dețin autorizație specială de circulație, eliberată în condițiile HCL 130/2020, valabilă pentru zona de tranzit.

Tariful Autorizatiei nominale de circulație poate fi achitat astfel:
- Cont- RO80TREZ58121160203XXXXX 
-La sediul Primariei orașului Avrig

*Cererile și documentele necesare se depun prin următoarele modalități:
1.      Poștă electronică: office@primaria-avrig.ro;
2.      Fax: 0269/524401
3.      Poștă/Curier: Str. Gheorghe Lazăr, nr. 10, Avrig; 
4.      La registratura Primăriei orașului Avrig, din str. Gh. Lazăr nr. 10  (program: de L-J 7:30-16:00, V de la 7:30-13:30);

Lipsa autorizației nominale de trecere corespunzătoare sau neprezentarea acesteia constituie contravenție si se sancționează conform HCL 130/2020
Tabel cu tarife conform HCL130/2020

Alte sugestii

Restricții circulație
Plan de Mobilitate Urbană Durabilă al orașului Avrig
Drum închis
Se ia apa pe Gheorghe Lazăr
Se ia gazul în Avrig