Primăria Avrig angajează

Primăria Avrig angajează


ANUNŢ ANGAJARE
_________
Primăria oraşului Avrig organizează ȋn data de 24 mai 2023 concurs de recrutare pentru ocuparea a 4 posturi contractuale vacante de muncitor necalificat si un sudor, pe perioadă nedeterminată, cu durata timpului de lucru de 8 ore pe zi si 2 posturi de administrator cu ¼ norma, cu durata de lucru de 2 ore pe zi, în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
Condiţii generale, prevăzute de art. 15 din Regulamentul cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG. nr. 1336/2022.
Condiţii specifice:
Pentru posturile de muncitor necalificat:
studii medii sau generale,
vechime în specialitatea studiilor nu se solicita;
Pentru postul de sudor:
scoala profesionala sau studii medii
vechime în specialitatea studiilor minim doi ani;
Pentru posturile de administrator cu ¼ norma:
studii medii;
vechime în specialitatea studiilor minim doi ani.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării pe site-ul instituţiei, respectiv 15.05.2023, ora 12.00, la sediul Primăriei oraşului Avrig.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:
copie act de identitate;
copie certificat de căsătorie;
copii acte studii;
copie carte de muncă şi/sau adeverinţa eliberată de angajator pentru perioadele lucrate;
cazier judiciar;
adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare. 
Concursul se organizează la sediul Primăriei oraşului Avrig, în data de 24 mai 2023, ora 10.00 - proba scrisa/practică si în data de 26 mai 2023, ora 10.00 – interviul. 
Rezultatele probei scrise/practice vor fi publicate ȋn data de 24.05.2023, ora 15.00, acestea putȃnd fi contestate pȃnă ȋn data de 25.05.2023, ora 10.00, iar rezultatul contestaţiilor urmȃnd a fi publicate ȋn aceeaşi zi, ora 15.00.
Rezultatele interviului vor fi publicate ȋn data de 26.05.2023, ora 14.00, acestea putȃnd fi contestate pȃnă ȋn data de 29.05.2023, ora 10.00, iar rezultatul contestaţiilor urmȃnd a fi publicate ȋn aceeaşi zi, ora 14.00. Rezultatele finale ale concursului vor fi publicate ȋn data de 29.05.2023, ora 15.30. Candidaţii care vor fi declaraţi admişi vor fi ȋncadraţi ȋncepȃnd cu data de 01.06.2023.
Bibliografia/tematica stabilită pentru  examenul de recrutare este:
Art. 71, 72 si 73 din Regulamentul Intern al aparatului de specialitate al primarului oraşului Avrig şi Serviciile subordonate, aprobat prin Dispoziţia primarului nr. 351/2013.
Capitolul IV din Legea nr. 319/2006 – a securităţii şi sănătăţii ȋn muncă.
 Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0269523101, interior 106, Compartimentul Resurse Umane.

Alte sugestii

Casa de Cultură Avrig a fost modernizată
Casa de Cultură Avrig a fost modernizată
PNRR: Dotare școli UAT Avrig
PNRR: Dotare școli din UAT Avrig
Pista de biciclete dintre Avrig și Mârșa