Ședință Extraordinară de Consiliu Local

Eveniment online

Data și ora:
Gazdă:

Strada Gheorghe Lazăr 10, Avrig 555200, Romania

Despre

Primarul orașului Avrig a convocat de îndată Consiliul Local al oraşului Avrig, în şedinţă extraordinară pentru data de 12 noiembrie 2021, ora 12:00, cu următoarea ordine de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice și gestionare inteligentă a energiei la Școala Gimnazială Avrig, județul Sibiu” și a cheltuielilor legate de proiect

Inițiator: Primarul orașului Avrig

Aviz comisii: 1, 2, 3

Comisia 1: pentru buget, activități economice, comerciale, turism, agricultura, fond forestier, amenajarea teritoriului și urbanism.
Comisia 2: pentru servicii, gospodărire comunală, transportul urban, protecția mediului, ordine publică, juridică și de disciplină.
Comisia 3: pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale, culte, protecția copilului și a familiei