Ședință Consiliu Local


Data și ora:
Gazdă:

Strada Gheorghe Lazăr 10, Avrig 555200, Romania

Despre

Primarul orașului Avrig a convoacat de îndată Consiliul Local al oraşului Avrig, în şedinţă extraordinară pentru data de 06 Ianuarie 2022, ora 15:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea ordinii consilierilor locali care vor avea calitatea de președinte în cadrul ședințelor Consiliului Local al orașului Avrig în anul 2022;
Inițiator: Viceprimarul orașului Avrig
Aviz comisii: 1, 2, 3

2. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2021 din excedentul bugetului local.
Inițiator: Viceprimarul orașului Avrig
Aviz comisii: 1, 2, 3
__________
Comisia 1: pentru buget, activități economice, comerciale, turism, agricultura, fond forestier, amenajarea teritoriului și urbanism.
Comisia 2: pentru servicii, gospodărire comunală, transportul urban, protecția mediului, ordine publică, juridică și de disciplină.
Comisia 3: pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale, culte, protecția copilului și a familiei