Ședință Consiliu Local

Eveniment online

Data și ora:
Gazdă:

Strada Gheorghe Lazăr 10, Avrig 555200, Romania

Despre

Primarul orașului Avrig a convocat Consiliul Local al oraşului Avrig, în şedinţă ordinară pentru data de 25 Noiembrie 2021, ora 12:00,  cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Avrig pe anul 2021
Inițiator: Primarul orașului Avrig
Aviz comisii: 1, 2, 3
2. Proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat  de pe raza administrativ –teritorială a orașului Avrig, jud. Sibiu, aferentă lunii octombrie 2021
Inițiator: Primarul orașului Avrig
Aviz comisii: 1, 2, 3
3. Proiect de hotărâre privind privind acordareade cadouri pentru elevi cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2021
Inițiator: Primarul orașului Avrig
Aviz comisii: 1, 2, 3
4. Proiect de hotărâre privind prelungirea dreptului de folosință fără plată a microbuzului marca Opel, Movano-Cibro, către Liceul Tehnologic Mârșa
Inițiator: Primarul orașului Avrig
Aviz comisii: 1, 2, 3
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a orașului Avrig, jud. Sibiu pentru perioada 2021-2027. 
Inițiator: Primarul orașului Avrig
Aviz comisii: 1, 2, 3
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru încurajarea turismului în orașul Avrig
Inițiator: Primarul orașului Avrig
Aviz comisii: 1, 2, 3
7. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Avrig.
Inițiator: Primarul orașului Avrig
Aviz comisii: 1, 2, 3
8. Proiect de hotărâre privind Acordul de principiu în vederea  efectuării unui  schimb de teren între Orașul Avrig și domnul Gheorghe-Daniel STOICA
Inițiator: Primarul orașului Avrig
Aviz comisii: 1, 2, 3
9. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru întocmirea documentației de dezmembrare a imobilelor teren înscrise în CF 103342 Avrig, respectiv CF nr. 14009 Avrig, proprietatea orașului Avrig
Inițiator: Primarul orașului Avrig
Aviz comisii: 1, 2, 3
10. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu, situat în incinta Cimitirului orășenesc Avrig, proprietate publică a orașului Avrig
Inițiator: Primarul orașului Avrig
Aviz comisii: 1, 2, 3
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente aflate pe raza administrativ-teritorială a orașului Avrig, județul Sibiu
Inițiator: Primarul orașului Avrig
Aviz comisii: 1, 2, 3
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Orașul Avrig și BRD- Groupe Société Générale S.A. privind transmiterea actelor administrative în format electronic 
Inițiator: Primarul orașului Avrig
Aviz comisii: 1, 2, 3
13. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocolul de colaborare între Orașul Avrig și Școala Populară de Arte și Meserii „Ilie Micu”  Sibiu
Inițiator: Primarul orașului Avrig
Aviz comisii: 1, 2, 3
____________

Comisia 1: pentru buget, activități economice, comerciale, turism, agricultura, fond forestier, amenajarea teritoriului și urbanism.
Comisia 2: pentru servicii, gospodărire comunală, transportul urban, protecția mediului, ordine publică, juridică și de disciplină.
Comisia 3: pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale, culte, protecția copilului și a familie